Den viktigste enkeltfaktoren
i formelen for suksess, er å vite hvordan man forholder seg til andre mennesker. 
Theodore Roosevelt